Posts

Showing posts from 2020

Awit-Parangal sa Banal na Isantatlo, pt. 6 of 6

Awit-Parangal sa Banal na Isantatlo, pt. 5 of 6

Awit-Parangal sa Banal na Isantatlo, pt. 4 of 6

Awit-Parangal sa Banal na Isantatlo, pt. 3 of 6

Awit-Parangal sa Banal na Isantatlo, pt. 2 of 6

Awit-Parangal sa Banal na Isantatlo, pt. 1 of 6

Bakit lubhang mahalaga ang MISA sa bawat Kawan

BECs invited to Pastoral Ministry Conference in May 2020